Privacy verklaring

Wij hebben deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website.
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het goed laten functioneren van de website en het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens in cookies bewaard.

E-mail en Formulieren

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Via formulieren op deze website verstrekt u informatie zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek af te handelen en om, indien nodig, hierover met u in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciƫle of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Deze website bevat links naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na, in de door ons gepubliceerde links. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot ons.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde stellen door middel van een e-mail te sturen aan info@stripschap.nl.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1-5-2018