Prijzen van Het Stripschap

Jaarlijks vinden op De Stripdagen de prijsuitreikingen van Het Stripschap plaats. Het gaat daarbij om de Stripschapprijs, de Stripschapjaarprijzen (Stripschappenningen) en de P. Hans Frankfurtherprijs (Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten).

De Stripschapprijs

De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan een striptekenaar of tekstschrijver die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in het bijzonder. De Stripschapprijs wordt toegekend door het bestuur van Het Stripschap op voordracht van een onafhankelijke commissie, die ieder jaar opnieuw wordt samengesteld. De commissieleden hebben ieder op hun eigen manier een raakvlak met de stripwereld. De Stripschapprijs bestaat uit een bronzen plastiek met oorkonde, die tijdens De Stripdagen wordt uitgereikt. De Stripschapprijs is gemaakt door beeldhouwer Ton van Beest. Een overzicht van de winnaars sinds 1974 vind je  hier.

Stripschapjaarprijzen

De Stripschapjaarprijzen bestaan uit diverse prijzen. De Stripschappenningen, bestaande uit:

  • de Jaarprijs voor het Beste Stripalbum in de categorie Nederlands;
  • de Jaarprijs voor het Beste Stripabum in de categorie Oorspronkelijk Buitenlands;
  • de Jaarprijs voor het Beste Jeugdalbum.

Daarnaast is er een vierde bijzondere jaarprijs: de Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten. 

Ook De Stripschapjaarprijzen worden toegekend door het bestuur van Het Stripschap op voordracht van dezelfde commissie die ook de voordracht maakt voor De Stripschapprijs. De Stripschapjaarprijs bestaat uit een bronzen penning met reliëfafbeelding en een oorkonde. De penning is ontworpen door de striptekenaar Henk Albers. De Stripschapjaarprijzen worden ook tijdens De Stripdagen uitgereikt.

De Stripschapjaarprijzen

De Stripschapjaarprijzen, ook wel Stripschappenningen genoemd, worden sinds 1981 jaarlijks toegekend voor uitzonderlijke prestaties of buitengewoon prijzenswaardige initiatieven op het gebied van het Nederlandse beeldverhaal. Zij kunnen worden toegekend aan tekenaars, tekstschrijvers, inkleurders,vertalers, uitgevers dan wel personen of instellingen die een uitzonderlijke prestatie op stripgebied hebben verricht. Oorspronkelijk werden drie Jaarprijzen toegekend, waaronder de Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten, de Jaarprijs voor het Beste Stripalbum in de categorie Oorspronkelijk Nederlands en de Jaarprijs voor het Beste Stripalbum in de categorie Oorspronkelijk Buitenlands, dat wil zeggen een stripalbum waarvan een Nederlandse vertaling is verschenen. Sinds 1991 wordt een vierde jaarprijs toegekend en wel in de categorie Beste Jeugdalbum. In 2003 werden de categorieën Oorspronkelijk Nederlands en Oorspronkelijk Buitenlands gesplitst in de categorieën Avontuur en Vermaak en Literair en werd de categorie Beste Jeugdalbum gesplitst in de categorie Beste Jeugdalbum Nederlands en Beste Jeugdalbum Buitenlands. Deze splitsing is vanaf 2007 niet meer actueel. De penningen worden vanaf dat jaar uitgereikt in de categorieën Nederlands Jeugd, Nederlands Avontuur en Vermaak, Nederlands Literair, Buitenlands en de nieuwe categorie Productie voor medewerkers achter de schermen.

P. Hans Frankfurtherprijs

De Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten heet sinds 1997 de P. Hans Frankfurtherprijs, als een hommage aan de oprichter van Het Stripschap, die in 1996 op tragische wijze om het leven is gekomen. Een overzicht van de winnaars tot en met 2014 vind je hier.

De prijzen

De Stripschapprijs werd 30 jaar lang gegoten door 't Medaillehuis Wijnands & Van Rensen in Amsterdam, de Stripschappenningen meer dan 20 jaar. Op 1 januari 2005 heeft 't Medaillehuis haar werkzaamheden overgedragen aan Zilverfabriek W. van Veluw BV in Zeist. In 2005 werd de prijs voor het eerst door hen gegoten, onder supervisie van Hennie Groot van 't Medaillehuis.