24-07-2022
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Bloedkoninginnen. Johanna, de boosaardige koningin 1

France Richemond & Michel Suro – Bloedkoninginnen. Johanna, de boosaardige koningin 1. Daedalus, 2022. 54 pagina’s. € 22,50

Het dertiende eeuwse Frankrijk kende een ingewikkelde geschiedenis wat betreft de leiding. Filips IV de Schone regeerde als koning. Maar zijn macht hing sterk af van de samenwerking met de andere adellijke huizen. Onderling werd er veel uitgehuwelijkt en op die manier werden de soms wankele machtsverhoudingen zoveel als mogelijk gestabiliseerd. Een van de ander sterke families was dat van het Huis van Bourgondië waar de hertogen regeerden. In dat huis werd in 1293 de kleine Johanna geboren. Haar voetje was misvormd en daardoor zou ze haar hele leven mank lopen. Dat maakte haar als kind een buitenbeentje, maar Johanna’s karakter werd er ook door gevormd. Terwijl we door de ‘grote’ geschiedenis heen slingeren, de strijd tussen de Franse koning en de pausen voorgeschoteld krijgen, krijgen we ook op individueel niveau het leven van de hoofdrolspelers van dit verhaal mee. Zo trouwt de zus van Johanna, Margaretha, met de zoon van Filips de Schone, Lodewijk X de woelzieke. Zo zijn de huizen van Bourgondië weer wat sterker verbonden. Maar de huizen Valois en Artesië hangen er nu een beetje bij. Geen nood, Johanna wil graag trouwen met Filips VI van Valois. Dat is haar ingegeven door machtswellust. Want gefrustreerd door haar manke voet, heeft ze haar ziel verkocht aan de duivel. Er is haar verteld dat de duivel eveneens een schepping is van God en dat zijn werken dus ook van God zijn. Alleen moet de daden van de duivel af en toe schoon schip maken. Johanna heeft te kennen gegeven daar een rol in te willen spelen. In het tweede deel van dit verhaal zien we haar daden daar ook steeds meer op gericht zijn. Ze heeft haar echtgenoot mee, want net als Johanna zelf is Filips wars van het leven een het hof van de koning. De echtelieden vinden elkaar in hun afschuw daarvoor. Voor Filips betekent dit dat hij zich liefst terugtrekt in een afgelegen burcht om zijn eigen leve te kunnen leiden. Voor Johanna betekent het echter dat ze zich kan voorbereiden op de rol van koningin die ze beslist wil gaan spelen.

Hoewel het af en toe wat lastig is bij te houden wie tot welke familie behoort en wie bij welke daad baat heeft en wie juist niet, geeft dit verhaal een intrigerend beeld van de periode waarin het verhaal zich afspeelt. Het is de voorgeschiedenis van het moderne Europa en laat zien hoe machtsverhoudingen ontstaan en veranderen. De scenarist heeft af en toe wat moeite in dit korte bestek alles te vertellen wat nodig is voor een juist begrip. De tekenaar verricht een ware heldendaad met zijn prachtige werk. Mooie strip!