15-09-2020
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Bommel literatuurgids

Klaas Driebergen & Hugo Klooster – Bommel literatuurgids. Een overzicht van tachtig jaar Bommelstudie. Uitgeverij Klaas Driebergen, 2020. 320 pagina’s. € 19,99

Twee Bommelliefhebbers en kenners hebben zichzelf de taak opgelegd een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van literatuur over de verhalen van Tom Poes en Olivier B. Bommel. Wie het boek ter hand neemt en bladert krijgt onherroepelijk de neiging te roepen dat ze daar toch wel in geslaagd zullen zijn. We zullen het nooit weten, want niemand zal in staat zijn het werk van Driebergen en Klooster nog eens dunnetjes over te doen. Wat we wél weten is dat de heren een enorme berg werk hebben verzet. Als boekenmens en bibliotheekmedewerker is het dan natuurlijk zaak te gaan kijken hoe de heren te werk zijn gegaan en op wat voor manieren je kunt zoeken. Interessant genoeg zoek je bij een bibliografie als deze zelden op auteur. Want een enkeling daargelaten, de meeste auteurs in dit werk zullen incidenteel over Bommelzaken geschreven hebben. Nee, het onderwerp is natuurlijk veel belangrijker, of de figuren uit de Bommelverhalen, de verhalen zelf wellicht. Welnu, in alles is voorzien, de makers zijn voor dit soort gaten niet te vangen. De opzet van het boek is even simpel als werkbaar. Eerst stuit je op een enorme lijst (in de folder is sprake van 3500) publicaties in chronologische volgorde. Op die manier kun je een beetje volgen hoe de Bommelreceptie zich ontwikkeld heeft. Maar dan komen de registers of indexen zo u wilt. Er zijn er vijf: op verhalen, op figuren, op zaken en begrippen, op personen en op auteurs. En een steekproef leert dan dat men ook daar grote zorgvuldigheid heeft betracht, alles is terug te vinden en de trefwoorden zijn intelligent gekozen. Tussen al dat bibliografische geweld door hebben de samenstellers dan ook nog eens een heleboel citaten uit de Bommelverhalen over boeken, bibliotheken, naslagwerken en aanverwante zaken verzameld. Dat lardeert het droge opsommen op uiterst prettige wijze.

Kortom, de Bommel literatuurgids is een nuttig boek voor wie méér wil weten of die Bommel wil verwerken in zijn eigen geschriften. Er is voor ‘elck wat wils’ en brengt een ongelooflijke hoeveelheid informatiebronnen bij elkaar. Daarvoor hulde aan de makers!