18-11-2023
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Chad in Amsterdam

Chad Bilyeu – Chad in Amsterdam. Written and curated by Chad Bilyeu. Scratch Books, 2023. 176 pagina’s. € 29,95

Toen ik Chad Bilyeu afgelopen voorjaar leerde kennen, wist ik niets van zijn bestaan en zijn werk. Dat veranderde snel, want al bij de eerste kennismakingsafspraak bracht hij een stapeltje comics mee, eigen werk, Chad in Amsterdam. Het klikte, we hadden plezier tijdens ons gesprek. Ik wilde hem in een discussie bij Allard Pierson over wat wel en wat niet kan in cartoons in strips, met name waar het om grappen over ras en kleur gaat. De frisse kijk van een Amerikaan met een leur op onze samenleving zou naar mijn smaak de discussie flink kunnen verlevendigen. Dat deed het ook, maar anders dan ik dacht. Chad heeft een heel andere kijk op Nederland en Nederlanders dan je wellicht zou verwachten. Het ene moment vind hij ons veel toleranter en liberaler dan veel andere volken, de andere keer legt hij de vinger op pijnlijke plekken die we liever niet aangeraakt zouden zien. Hetzelfde doet hij in zijn comics. Zelf kan hij tekenen, maar liever werkte hij samen met allerlei Nederlandse stripmakers om zijn meningen, zijn belevenissen op papier te zetten. Dat bracht hem in de Amsterdamse stripscene enige bekendheid, maar een grote naam werd hij niet. Ik denk dat dat zomaar kan veranderen nu zijn eigen comics in een heus boek zijn gebundeld. Chad in Amsterdam is een boek over een Amerikaan in Amsterdam, een liefdesverklaring aan de stad met een kritische, maar milde blik op de bewoners. Chad is een graver, hij wil weten en begrijpen, spreekt mensen aan, slaat boeken na. Maar we leren hem ook als mens kennen, als zoon van een moeder in Cleveland, Ohio, als vriend. Nergens wordt hij cynisch, zijn blik is bijna Nederlands nuchter, evenals zijn mening die hij vrij direct uitspreekt. Dat maakt het voor Nederlanders gemakkelijker converseren, die hebben die hebbelijkheid ook, een van de vele dingen die ter sprake komen in een van de verhalen. Chad in Amsterdam is dus een boek over Chad, over ons Nederlanders/Amsterdammers en over onze omgang met Chads uit allerlei landen. Maar niet in de laatste plaats ook over Amsterdam. Mooi en interessant boek. Lezen!