25-11-2022
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Kinderen in het verzet 8. Strijden of sterven

Vincent Dugomier & Benoît Ers – Kinderen in het verzet 8. Strijden of sterven. Le Lombard, 2022. 48 pagina’s. € 9,99

Twee Franse jongens, François en Eusèbe, zijn dertien als de Tweede Wereldoorlog losbarst. De jongens zijn ware patriotten en hebben een hekel aan de bezetters. Als de eerste vluchtelingen aankomen, is er een eenzaam meisje bij, Lisa Baum. De ouders van François nemen haar liefdevol in het gezin op. De jongens kunnen intussen niet wachten om verzetsdaden te plegen. Ze verspreiden pamfletten met nieuws uit de vrije wereld, plegen sabotage, helpen vluchtelingen. Als François’ vader, ook betrokken bij het verzet, wordt opgepakt en geëxecuteerd, wordt François nog feller in zijn verzetsdrang. Intussen hebben de drie samen zichzelf De Lynx genoemd, de naam van hun verzetsgroep. Ze treden in contact met andere verzetsgroepen, maar worden niet serieus genomen omdat ze nog kinderen zijn.  Desalniettemin tonen ze met hun daden hun mannetje te staan. Langzamerhand gaan ze er echt bij horen. In dit deel wordt een illegale drukkerij opgerold door de Duitsers en het personeel vermoord. Hun eveneens illegale papiervoorraad moet nu worden verplaatst naar een andere verzetskrant. François en Eusèbe neme zelf die welhaast onmogelijke taak op zich. Het gaat namelijk om twee volle vrachtwagens met papier. Hoe krijgen ze die 250 kilometer verderop? Maar als ze een mopperende Fernand tegenkomen die hevig fulmineert tegen de bezetter, hebben ze beet. Fernand heeft namelijk een vrachtwagen waarmee hij zaden vervoerd voor de Duitsers. Ze bedenken een methode om de papierberg gaandeweg weg te werken. Maar de illegale opslagplaats, het vervoer met alle wegversperringen, het zijn allemaal grote risico’s. Al ze dan besluiten met een extra grote vracht de laatste stapel weg te werken, gaat het mis.

Kinderen in verzet laat een vergeten aspect van de oorlog zien, de visie van kinderen, jonge tieners, op de bezetting van hun land en hun reactie daarop. Omdat hun daden realistisch blijven, maakt deze strip een waarachtige indruk. Mooie reeks!