26-07-2022
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Lumumba. Een mens. Een geschiedenis. Een bestemming

Asimba Bathy – Lumumba. Een mens. Een geschiedenis. Een bestemming. Congodorpen, 2022. 44 pagina’s. € 25,-

Patrice Emery Lumumba (1925-1961) was de eerste premier van het onafhankelijke Kongo na het vertrek van de koloniale macht België. Die onafhankelijkheid ging van start op 30 juni 1960. Maar hij zou niet lang in functie blijven, na twee weken werd hij al afgezet en na de staatsgreep van Mobutu in september werd hij al snel gearresteerd. In januari 1961 werd hij vermoord, maar het is nooit helemaal opgehelderd door wie en op welke manier. Dat is trouwens niet het onderwerp van dit stripverhaal. Dat is veeleer een poging de mens Lumumba en zijn ideeëngoed neer te zetten. We leren zijn geboortedorp en zijn ouders kennen, zijn gang naar katholieke scholen en zijn omgang met de kolonisator. Ook wordt zijn professionele carrière kort geschetst. Uiteindelijk kreeg hij de meeste invloed in zijn hoedanigheid als journalist. Hij wist blijkbaar bij vele Kongolezen de juiste snaar te raken, ook al behoorden ze tot verschillende stammen waartussen de nodige rivaliteit en wantrouwen heerste. Een situatie die uiteraard door de Belgen misbruikt werd en zoveel mogelijk politiek uitgespeeld. Dat kon allemaal achter niet voorkomen dat Lumumba’s politieke ster razendsnel rees en hij dus de eerste premier van het land kon worden. Hij werd helemaal een held door bij de overdracht van de soevereiniteit en in aanwezigheid van koning Boudewijn ongepland en ongevraagd het woord te nemen en een vlammende toespraak te houden. Die uitgesproken vrijheidsdrang sprak vele Kongolezen aan, maar viel politiek in slechte aarde. De val van Lumumba stond direct na de toespraak eigenlijk al vast.

Dit verhaal werd op papier gezet door de Kongolees Asimba Bathy die over de wereld zwierf en overal aan zijn verhaal werkte. De vzw Congodorpen heeft het uiteindelijk opgepakt en dankzij een crowdfundingsactie kon het boek dan ook daadwerkelijk verschijnen. De opbrengst gaat naar de vzw en is bedoeld om allerlei projecten voor de arme bevolking te ondersteunen. Alleen al daarom, maar zeker ook om Lumumba nader te leren kennen, moet u dit stripverhaal kopen en lezen!