27-01-2023
Strip Tease door Jos van Waterschoot
Waar gebeurd

Derf Backderf – Waar gebeurd. Concerto Books, 2023. 200 pagina’s. € 24,99

In Waar gebeurd krijgen we een beeld voorgeschoteld dat enerzijds niet vrolijk zou moeten stemmen, maar anderzijds de hilariteit ten top is. Er lopen, als je deze eenpaginastripjes van Backderf mag geloven, louter weirdo’s rond in de wereld van deze Amerikaanse stripmaker. Het boek heet niet voor niets zo, het zijn ontmoetingen, waarnemingen op straten, in metro’s, in winkels van niet nader benoemde Amerikaanse steden en het zijn gebeurtenissen die vaak zelfs niet eens buitengewoon zijn, ook niet in grote Nederlandse steden. Wat Backderfs hele oeuvre kenmerkt, en dat begon dus blijkbaar al in dit ‘jeugdwerk’ is dat hij oog heeft voor gekte, in kleine en in grote vorm (Mijn vriend Dahmer, Trashed, Punk rock & mobile homes). En niet alleen dat, hij weet het ook bij de kern te pakken en weer te geven. De meeste verhaaltjes in dit boek zijn gags van één pagina’s en de meeste van die pagina’s bestaan uit slechts vier plaatjes. Dit strakke corset legde Backderf zichzelf op, een uitleg daarover ontbreekt trouwens. Wellicht dat het mede bepaald werd door de gratis weekbladen die in Amerika en Canada worden uitgegeven en waarin deze stripjes werden gepubliceerd. Het mocht ook allemaal niet teveel tijd, techniek en geld kosten. Of omdat Backderf zichzelf het opdrong om in zo weinig mogelijk ruimte zoveel als mogelijk te vertellen. Hoe dan ook, de vorm is behoorlijk bepalend voor de sfeer. Het maakt daardoor de indruk dat zo ook in het echt gebeurde. Je loopt op straat voorbij en iemand schreeuwt wat tegen een andere voorbijganger. Of iemand loopt iets te mompelen als een soort mantra. Of voor je in de winkel flipt iemand compleet over iets heel kleins of simpels. Gaandeweg begin je als lezer dat ritme een beetje over te nemen en na het lezen heb je het gevoel zelf een paar van die gags beleefd te hebben. Of in elk geval iets soortgelijks. En dat betekent dan weer dat Backderf tot je door heeft weten te dringen met die opmerkelijke stripvorm en dat is iets wat een stripmaker en zijn lezer beiden beoogden, doordringen en doordrongen worden.

Het is met Waar gebeurd net als bij Backderfs andere werk. Eerst is het raar en bij het dichtslaan van het boek is het heel gewoon geworden. Dat is de kracht van Backderf en maakt het de moeite van het lezen meer dan waard.