Welkom op de website van Het Stripschap
13-06-2024
Impressie van de 92e ALV in Kasteel Groeneveld te Baarn

Impressie van de 92e ALV in Kasteel Groeneveld te Baarn

Op deze dag en locatie had het Hergé genootschap haar ledendag en Het Stripschap had de gelegenheid gekregen om ook op deze mooie plek haar ALV te houden, van 11.30 tot 13.30 uur en de leden konden dan tevens de Kuifje-activiteiten bijwonen.

Naast het bestuur waren er 16 leden aanwezig op deze vergadering. In zijn welkomswoord gaf voorzitter Welleman aan dat de afgelopen 1,5 jaar erg hectisch waren geweest en dat het momenteel nog steeds lastig was om meer te doen dan het hoogst noodzakelijke. Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Ook werd aangegeven dat eind van dit jaar 2 bestuursleden zullen stoppen.
Belangrijkste punt op de agenda was dat van Financiën. De nieuwe penningmeester, Leendert Keyzer, was er in geslaagd om jaarrekeningen over de jaren 2022 en 2023 te maken en ook heeft hij veel inspanningen geleverd om achterstallige contributie als ook de contributie voor 2024 te innen. De leden van de kascommissie gaf hem hiervoor een groot compliment. Echter vanwege een paar zaken die voor de leden van deze kascommissie onduidelijk waren, was het advies van de commissie aan de ALV om het bestuur voor de jaren 2022 en 2023 (nog) niet te dechargeren. Dit werd door de ALV overgenomen. Afgesproken is om dit bij de ALV in november terug te laten komen.
Ook heeft het bestuur aangegeven dat door allerlei verhogingen van kosten en het langjarig niet aanpassen van de contributie aan stijgende kosten, het noodzakelijk is om dit voor 2025 wel te doen. Daarnaast is er het voorstel om leden met een machtiging voor incasso een korting te geven op de contributie. Ook dit is door de ALV doorgeschoven naar de ALV van november.

Samenvattend kunnen we stellen dat de locatie mooi was, dat er nog veel werk aan de winkel is en dat er meer ondersteuning vanuit de leden nodig is om Het Stripschap op termijn draaiend te houden.

Wij hopen veel leden te ontmoeten op 14 juli in Noordwijk, waar dan ook de striptas opgehaald kan worden.

Het bestuur van Het Stripschap, Van links naar rechts: Meerten Welleman, Leendert Keyzer, Niko Keijzer en Ramon Schenk. Foto: Alex Odijk

29-01-2024
Nominaties voor het album en jeugdalbum van 2023

In onderstaand document vindt u de genomineerde albums voor "Het album van het jaar 2023", "Het jeugdalbum van het jaar 2023" en "Info en Integraal van het jaar 2023"

https://www.stripschap.nl/media/stripnieuws/2024/Nominaties_Albums_2023.pdf

29-01-2024
De Inktpot bestaat TWINTIG JAAR

De Inktpot bestaat TWINTIG JAAR. Om dit jubileum, en jaren van bijzonder en eigenzinnig werk te belonen, draagt
de commissie dit Utrechts stripcollectief voor als winnaar van de P. Hans Frankfurtherprijs 2024. Het is meer dan
een bijzondere verdienste dat dit Domstadse stripbolwerk al jaren mogelijkheden zien om hun strips aan de man
te brengen. De inktpot opereert als een soort kweekvijver, met oog voor kwaliteit en professionaliteit.

https://www.stripschap.nl/media/stripnieuws/2024/Rapport_PHF_Inktpot.pdf

15-01-2024
Wilma van den Bosch wint de Stripschapprijs 2024
Het Stripschap feliciteert Wilma van den Bosch
met de Stripschapprijs 2024!
Meer informatie op www.stripschapprijs.nl
24-11-2023
Eerste terugblik op de Algemene Ledenvergadering van 5 november
IN Het Huis Utrecht aan de Boorstraat in Utrecht vond op 5 november de 91e Algemene Ledenvergadering
van Het Stripschap plaats. De vergadering werd bijgewoond door meer dan twintig leden en er werd flink
over de agendapunten gediscussieerd. Ook namen we afscheid van Daan Landwehr Johan als bestuurslid
en werd Leendert Keyzer gekozen tot nieuwe penningmeester. Een verslag volgt.
 
Enorm bedankt voor jouw jaren als bestuurslid, Daan, en we zien jou graag terug als medewerker.
 
Op de foto van links naar rechts en van boven naar onder:
Penningmeester Leendert Keyzer, secretaris Niko Keijzer, algemeen bestuurslid Ramon Schenk,
voorzitter Meerten Welleman en aftredend bestuurslid Daan Landwehr Johan
 
Foto: Alex Odijk
| 1-5 / 13 | Volgende